TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. OBIECT

1.1. Site-ul web skinlabo.ro, deținut de Skinlabo s.r.l., cu sediul social în 10153 - Torino, Via Varallo 22/A, în persoana reprezentantului său pro tempore Angelo Muratore (C.f. MRTNGL71P19G273A), înscris la Camera de Comerț din Torino, la nr. REA: TO - 1221309, la Registrul Comerțului, P. CIF 11541460017, (denumită în continuare și "Skinlabo") a fost creată pentru a comercializa cu amănuntul produse de înfrumusețare integrală Made-in-Italy, inclusiv, dar fără a se limita la: creme, produse de machiaj, detergenți etc. (denumite în continuare și "produsele"). (denumite în continuare și "produsele").

1.2. Următorii sunt termenii și condițiile generale care reglementează relația dintre Clienți (așa cum sunt definiți mai jos) și Skinlabo în ceea ce privește vânzarea de Produse.

2. DOMENIUL DE APLICARE


2.1. Acești termeni și condiții generale de vânzare (denumite în continuare "CGV") se aplică la achiziționarea produselor prezente în catalogul electronic al Skinlabo la momentul trimiterii comenzii și care pot fi vizualizate online la adresa web www.skinlabo.com (denumit în continuare "Site"). Imaginile care însoțesc fișa descriptivă a unui Produs au doar un scop ilustrativ, pentru a permite o percepție cât mai bună a diferitelor culori. Este posibil ca imaginile produselor să nu corespundă exact produsului în sine, ci pot fi diferite în ceea ce privește culoarea și dimensiunea, chiar și în ceea ce privește accesoriile prezentate în imagine.


2.2. Aceste CGC pot fi modificate și/sau actualizate în orice moment de către Skinlabo.


2.3. Orice modificare și/sau integrare va intra în vigoare de la data publicării acesteia pe site.


2.4. Clientul care accesează Site-ul pentru a face achiziții poate fi un consumator, adică: (i) persoana fizică care acționează în scopuri care nu au legătură cu activitatea antreprenorială, comercială, artizanală sau profesională desfășurată (denumită în continuare "client consumator") sau un profesionist, adică: (ii) persoana fizică sau juridică care acționează în exercitarea activității sale antreprenoriale, comerciale, artizanale sau profesionale (denumită în continuare "clientul profesionist" și, atunci când nu este necesar să se facă distincția între acestea în cadrul prezentelor CGV, de asemenea, în mod individual "clientul" și în comun "clienții") este obligată, înainte de a trimite comanda, să citească cu atenție prezentele CGV, care i-au fost puse la dispoziție pe site și care vor putea fi consultate în orice moment.


3. REGLEMENTĂRI APLICABILE


3.1. Legislația la care se face referire expresă pentru contractele la distanță este prevăzută în secțiunea II din Decretul legislativ 6 septembrie 2005, nr. 206 (Codul consumatorului), cu modificările ulterioare, iar pentru vânzările prin mijloace electronice, în Decretul legislativ 9 aprilie 2003, nr. 70, cu modificările ulterioare.


3.2. Contractul de vânzare încheiat între Client și Skinlabo va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea italiană.


4. ÎNREGISTRARE

4.1. Pentru a achiziționa Produsele de pe Site - fără ca această procedură să implice o obligație de cumpărare pentru cel care se înregistrează - fiecare Client se poate înregistra pe site-ul Skinlabo, alegând o parolă și furnizând următoarele date personale:

numele, prenumele, numele de familie/denumirea companiei;
data nașterii.
și atunci când plasați o comandă, vi se va cere, de asemenea, să furnizați următoarele informații:

naționalitate;
adresa de reședință/locație
numărul de telefon;
adresa de expediere, dacă este diferită de cea de reședință/oficiu;
codul fiscal sau numărul de TVA.

4.2. Datele furnizate către Skinlabo vor fi stocate în momentul înregistrării, prelucrarea datelor menționate mai sus este supusă legislației privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu și în scopul Decretului legislativ nr. 196/2003 și al Reg. UE nr. 679/2016 (așa-numitul GDPR); Clientul poate modifica aceste date în orice moment accesând profilul său de pe pagina principală.


5. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI


5.1. Contractul de vânzare dintre Skinlabo și Client se consideră încheiat odată cu acceptarea comenzii de către Skinlabo. Acceptarea va fi trimisă de către Skinlabo la adresa de e-mail furnizată de Client la înregistrarea pe Site.


5.2. Acest mesaj de confirmare va raporta data și ora de executare a comenzii și un "Număr de comandă", care va fi utilizat în orice comunicare ulterioară cu personalul Skinlabo. Mesajul conține toate datele introduse de către Client, care se angajează să verifice corectitudinea acestora și să notifice cu promptitudine eventualele corecții, în conformitate cu procedurile descrise în prezentul document.


5.3. În caz de neacceptare a comenzii, personalul Skinlabo va informa prompt clientul.


5.4. În conformitate cu Decretul legislativ nr. 70 din 9 aprilie 2003, care conține dispoziții privind comerțul electronic, pentru a plasa o comandă, Clientul trebuie să

introduceți un Produs în coșul de cumpărături făcând clic pe pictograma corespunzătoare din apropierea Produsului în sine;
la finalul selecției Produselor plasate în coș, pentru a continua achiziția, Clientul va trebui să facă clic pe butonul "Continuă comanda";
clientul va trebui să se înregistreze, să se conecteze cu datele sale de identificare pe site sau să introducă datele sale pentru o achiziție rapidă fără a se înregistra pe site;
Clientul va putea alege metoda de expediere și trebuie să accepte fără rezerve prezentele CGV;
Clientul poate proceda apoi la plata Produselor și a costurilor de livrare în următoarele moduri: i) Visa sau Mastercard; ii) Paypal express checkout; iii) ramburs la livrare sau orice altă metodă furnizată pe Site (așa cum este reglementată la punctul următor);
la încheierea comenzii, site-ul va atribui automat un număr unic care va fi afișat pe ultima pagină a rezumatului achiziției;
Skinlabo, după verificarea plății și a disponibilității efective a Produsului, va trimite Clientului confirmarea comenzii care va conține următoarele informații: i) numărul și data comenzii; ii) detalii despre Produs/ele, cantitate, preț; iii) tipul de plată ales; iv) costul livrării; v) valoarea totală a comenzii;
Clientul se angajează să verifice corectitudinea datelor din e-mailul de confirmare a comenzii și să notifice Skinlabo cu privire la orice eroare.

5.5. Odată ce comanda a fost plasată online, Clientul va tipări, va salva o copie electronică sau va păstra aceste CGV, conform prevederilor Decretului legislativ nr. 206/2005.


5.6. Clientul care plasează o comandă în conformitate cu procedurile de pe site declară că a citit toate informațiile furnizate în timpul procesului de achiziție, că a înțeles și că acceptă în totalitate CGV raportate în prezentul document.


5.7. Prezentele CGV fac parte integrantă din contractul de vânzare încheiat între Client și Skinlabo.


5.8. Pe site, pot fi comandate numai produsele disponibile fizic în stoc. Funcționalitatea integrată a disponibilității articolelor în stoc este exactă, însă pot apărea mici întârzieri de comunicare între stocul real din depozit și situația raportată pe site. Prin urmare, în unele cazuri rare, disponibilitatea articolelor nu poate fi garantată cu certitudine. În cazul în care unul sau mai multe articole comandate nu sunt disponibile imediat pentru expediere și pentru a evita întârzieri suplimentare în livrare, personalul nostru va înlocui produsele lipsă cu produse cu caracteristici similare. În orice caz, clientului i se acordă posibilitatea de a modifica comanda.


5.9. În cazul achizițiilor multiple de Produse, în același timp, de către mai mulți Clienți, Skinlabo își rezervă dreptul de a verifica, la primirea comenzii, disponibilitatea Produsului și, în caz contrar, de a notifica prompt neacceptarea comenzii trimise.


5.10. Inserarea unui Produs în coș nu implică angajamentul de a încheia achiziția acestuia. Clientul, până la finalizarea procedurii de cumpărare a Produselor, poate: i) modifica cantitatea și/sau elimina Produsele deja introduse în coș; ii) adăuga alte Produse în coș.


5.11. În secțiunea "Contul meu" din zona privată a Clientului de pe Site-ul web va fi posibil să se vizualizeze informațiile din contul propriu, să se monitorizeze starea comenzii, eventualele cereri de retur și să se facă cereri de livrare la mai multe adrese.

5.12. Comanda va fi stocată în baza de date a Skinlabo pentru perioada necesară executării acesteia și, în orice caz, în conformitate cu legea.


6. METODE DE PLATĂ


6.1. Card de credit.

În cazul achiziționării Produselor prin metodele de plată Visa și Mastercard, la încheierea tranzacției online, banca va debita imediat suma aferentă achiziției efectuate. În cazul anulării comenzii, atât de către Client, cât și în cazul neacceptării acesteia de către Skinlabo, personalul nostru va solicita simultan anularea tranzacției și eliberarea sumei angajate. Timpul necesar pentru eliberarea sumei depinde exclusiv de sistemul bancar și poate fi de până la data de expirare naturală a acesteia (24 de zile de la data autorizării). Odată ce tranzacția a fost anulată, în niciun caz Skinlabo nu poate fi considerat responsabil pentru orice prejudiciu direct sau indirect cauzat de întârzierea neeliberării sumei angajate de către sistemul bancar. În cazul în care comanda Clientului este procesată după a 23-a zi de la data expedierii, Skinlabo va debita în orice caz cardul de credit al Clientului cu suma datorată, chiar dacă în avans față de livrarea materială a bunurilor, pentru a evita termenul de autorizare a tranzacției (24 de zile). Skinlabo își rezervă dreptul de a solicita Clientului informații suplimentare (de exemplu, numărul de telefon fix) sau de a trimite o copie a documentelor care dovedesc proprietatea Cardului utilizat. În absența documentației solicitate, Skinlabo își rezervă dreptul de a nu accepta comanda. În niciun moment în timpul procedurii de cumpărare, Skinlabo nu poate cunoaște informațiile legate de cardul de credit al cumpărătorului, transmise printr-o conexiune protejată direct pe site-ul băncii care se ocupă de tranzacție. Nici un fișier de calculator al Skinlabo nu va stoca astfel de date. Prin urmare, în niciun caz Skinlabo nu poate fi tras la răspundere pentru orice utilizare frauduloasă și nejustificată a cardurilor de credit de către terți, atunci când plătesc produsele achiziționate pe www.skinlabo.com.


6.2. În numerar la livrare

Plata Clientului se face în numerar către curierul care va livra marfa. Serviciul este activ doar pentru anumite moduri de transport.


6.3. Paypal

În cazul achiziționării de bunuri prin metoda de plată PayPal, odată cu încheierea tranzacției online, PayPal va încasa imediat suma aferentă achiziției efectuate.


7. PREȚURI


7.1. Prețul de vânzare al produselor este exprimat în euro și include TVA și orice altă taxă.


7.2. Toate prețurile de vânzare ale Produselor afișate și indicate pe Site constituie o ofertă publică în conformitate cu articolul 1336 din Codul civil italian, sub rezerva variației prețurilor de către Skinlabo.


7.3. Prețul de vânzare este considerat valabil până la comunicarea acceptării comenzii.


7.4. Orice coduri de reducere (%, 1+1, 3x2 sau alte mecanisme), cu excepția cazului în care se indică în mod expres altfel, sunt întotdeauna considerate ca fiind necumulative.

7.5. Costurile de expediere și orice taxe suplimentare (de exemplu, vămuirea), dacă există, deși nu sunt incluse în prețul de achiziție, vor fi indicate și calculate în procedura de achiziție înainte de plasarea comenzii de către client și, de asemenea, vor fi incluse în rezumatul paginii web a comenzii plasate.


8. FACTURARE


8.1. Fiecare comandă expediată este însoțită de un document de transport detaliat, așa cum prevede D.P.R. 21 decembrie 1996 nr. 696. În cazul în care achiziția este finalizată în Italia sau în Franța, factura privind o achiziție va fi emisă numai dacă este solicitată în momentul comenzii prin indicarea numărului de TVA în câmpul corespunzător. Documentul va fi trimis la adresa de e-mail utilizată în momentul comenzii. În cazul în care achiziția este efectuată din Spania, factura va fi emisă și transmisă automat clientului prin e-mail.

 

9. METODE ȘI COSTURI DE LIVRARE A PRODUSELOR


9.1. Skinlabo va livra cu promptitudine Produsele achiziționate prin curier, exclusiv pe teritoriul Italiei și în țările aparținând Uniunii Europene.


9.2. Produsele vor fi livrate în termen de 15 zile lucrătoare de la cumpărare, cu excepția cazului în care părțile au convenit asupra unui termen diferit. Timpii de livrare menționați mai sus sunt pur orientativi și, chiar dacă sunt de obicei respectați, Skinlabo nu își asumă niciun angajament și nu garantează că îi va respecta.


9.3. Prin urmare, Skinlabo nu poate fi acuzată în niciun caz de daune directe și/sau indirecte pentru întârzierea livrării.


9.4. Livrarea are loc de luni până vineri, în timpul programului normal de lucru (9-18).


9.5. Skinlabo nu va fi răspunzătoare pentru orice ineficiență datorată unui caz de forță majoră în cazul în care nu este în măsură să execute comanda dumneavoastră în termenul contractual.


9.6. La momentul livrării Produselor de către curier, Clientul va verifica dacă

numărul de colete livrate corespunde cu cel indicat în documentul de însoțire;
produsele indicate pe ambalaj corespund cu cele indicate efectiv pe factură/chitanță;
ambalajul să fie intact, nedeteriorat sau în orice caz modificat, inclusiv materialele de sigilare (bandă adezivă sau chingi).

9.7. Clientul recunoaște că ridicarea Produsului este o obligație precisă care decurge din contractul de cumpărare. În caz de nelivrare din cauza absenței destinatarului la adresa specificată în comandă, bunurile intră în depozit după 2 încercări de livrare. Clientului i se lasă "avizul" de nelivrare. După 10 zile de depozitare, bunurile sunt returnate expeditorului. În cazul în care produsul nu este ridicat în termen de cinci zile lucrătoare de la prima încercare de livrare, Skinlabo poate invoca rezilierea contractului în conformitate cu art. 1456 din Codul civil italian. La rezilierea contractului, suma totală plătită în cele din urmă de către Client va fi rambursată, mai puțin costurile aferente livrării nereușite a Produsului și costurile de returnare a acestuia. Rezilierea contractului și valoarea rambursării vor fi comunicate clientului prin e-mail.


9.8. Orice deteriorare a ambalajului și/sau a Produsului sau neconcordanță în ceea ce privește numărul de pachete sau indicații trebuie să fie raportată imediat de către Client prin e-mail.


9.9. În orice caz, Skinlabo nu va fi responsabil pentru nicio întârziere în executarea comenzii sau în livrarea a ceea ce a fost comandat.


9.10. Costurile de livrare, care vor depinde de destinația, greutatea și volumul Produselor, sunt suportate de către Client și anume

până la două produse, costurile de expediere se ridică la 20 Lei, începând cu al treilea produs, costurile de expediere sunt gratuite.


  10. DREPTUL DE RETRAGERE


  10.1. În temeiul și în limitele art. 52 din Codul Consumatorului, Consumatorul-Client are dreptul, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea Produselor achiziționate, de a exercita dreptul de retragere, constând în posibilitatea de a returna Produsele primite și de a obține rambursarea prețului plătit, fără penalități și fără a fi nevoit să prezinte vreun motiv.


  10.2. Termenul menționat mai sus curge din ziua în care consumatorul-client sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumatorul-client, intră în posesia fizică a produsului sau:

  în cazul mai multor produse comandate de consumator-client printr-o singură comandă și livrate separat, din ziua în care consumatorul-client sau o terță parte, diferită de transportator și desemnată de consumator-client, intră în posesia fizică a ultimului produs;
  în cazul livrării unui bun compus din mai multe loturi sau piese, din ziua în care consumatorul-client sau o terță parte, alta decât transportatorul și desemnată de consumatorul-client, intră în posesia fizică a ultimului lot sau a ultimei piese.

  10.3. Cu toate acestea, acest drept nu poate fi exercitat

  în cazul achizițiilor de mai puțin de 50 de euro (cu excepția cazului în care suma totală care trebuie plătită de consumator-client, indiferent de valoarea contractelor individuale, depășește 50 de euro);
  în cazul furnizării de bunuri pe măsură sau clar personalizate;
  în cazul furnizării de bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății și care au fost deschise după livrare;
  în cazul livrării de bunuri care, după livrare, sunt, prin natura lor, inseparabil amestecate cu alte bunuri.

  10.4. În cazul în care Clientul decide să facă uz de dreptul de retragere, acesta trebuie să trimită o comunicare scrisă către Skinlabo prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Skinlabo din 10153 - Torino, Via Varallo 22/A, și poate anticipa o astfel de comunicare prin e-mail la info@skinlabo.com, care nu va înlocui scrisoarea recomandată.


  10.5. În urma retragerii consumatorului-client, Skinlabo, în termen de 24/48 de ore de la primirea notificării de retragere, va comunica consumatorului-client prin e-mail o confirmare de primire a voinței de retragere a acestuia din urmă.


  10.6. În conformitate cu legea, Consumatorul-Client este responsabil pentru costurile de transport pentru returnarea Produselor care trebuie trimise la următoarea adresă: BiBiEsse- UFF. RESSI/RESI, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italia, în termen de paisprezece zile de la data la care consumatorul-client comunică către Skinlabo decizia sa de a renunța la contract (termenul este respectat dacă consumatorul-client trimite înapoi bunurile înainte de expirarea perioadei de paisprezece zile).


  10.7. În caz de deteriorare a bunurilor în timpul transportului, Skinlabo va informa Clientul despre eveniment (în a 5-a zi de la primirea bunurilor în depozitele sale), pentru a permite Clientului să depună în timp util o plângere împotriva curierului ales de acesta și pentru a obține rambursarea valorii bunurilor (dacă sunt asigurate); în această eventualitate, Produsul va fi pus la dispoziția Clientului pentru a fi returnat, anulând simultan cererea de retragere.


  10.8. Skinlabo nu răspunde în niciun fel pentru daunele sau furtul/pierderea bunurilor returnate cu transporturi neasigurate; la sosirea la depozit, Produsul va fi examinat pentru a evalua eventualele daune sau alterări care nu provin din transport. În cazul în care produsul returnat este deteriorat, Skinlabo va deduce un procentaj din rambursarea datorată, ca o contribuție la costurile de restaurare.


  10.9. Skinlabo va rambursa, de asemenea, toate cheltuielile suportate de consumator-client (achiziționarea produsului și livrarea originală a acestuia; costurile pentru noua livrare sunt evident excluse) în termen de 14 zile de la comunicarea dreptului de retragere și, în orice caz, la primirea produsului returnat, prin transfer bancar sau Paypal. Clientul va avea responsabilitatea de a furniza cu promptitudine datele bancare pentru a obține rambursarea (nume, prenume, titularul contului, codul IBAN).

  10.10. Cu toate acestea, dreptul de retragere este supus următoarelor condiții

  • Produsele Skinlabo sunt vândute în ambalaje speciale; aceste ambalaje sunt considerate parte integrantă a produselor. Prin urmare, pentru exercitarea regulată a dreptului de retragere de către Client, Produsul achiziționat trebuie să fie intact și returnat în ambalajul său original, complet în toate părțile sale (inclusiv ambalajul și orice documentație și echipament accesoriu pentru a limita daunele aduse ambalajului original).
  • Returul, până la confirmarea de primire de către Skinlabo, se află pe întreaga răspundere a Clientului;
  • Skinlabo nu va fi răspunzătoare în niciun caz pentru daunele, furtul sau pierderea Produselor returnate;
  • la sosirea sa la adresa de returnare menționată mai sus, produsul va fi examinat pentru a evalua orice deteriorare sau alterare care nu provine din transport.


  10.11. Consumatorul-Client va pierde dreptul de retragere pentru lipsa condiției esențiale de integritate a Produselor (ambalajul și/sau conținutul acestuia), în cazurile în care Skinlabo constată că

  • pachetul extern lipsește sau este deteriorat
  • lipsa sau deteriorarea ambalajului intern original sau deteriorarea acestuia
  • absența elementelor integrante ale produsului (accesorii, piese)
  • deteriorarea produsului din alte cauze decât transportul.

  10.12. În caz de decădere din dreptul de retragere, Skinlabo va returna Produsul cumpărat Consumatorului-Client, încasând de la acesta costurile de transport, iar rambursarea prețului plătit nu se va face.


  10.13. Se specifică faptul că dreptul de retragere, astfel cum este prevăzut în această clauză, este rezervat numai clienților consumatori; nu există niciun drept de retragere pentru clienții profesioniști.

  10.14. În cazul în care aveți nevoie de comunicare cu privire la retururi și reclamații, puteți trimite un e-mail la info@skinlabo.com sau suna la +39 339 657 3991 sau +39 011 0243 199.

  11. GARANȚII


  11.1. În caz de neconformitate, adică livrarea de bunuri cu vicii sau defecte sau diferite de cele prevăzute în contractul de vânzare, adică nepotrivite pentru utilizarea pentru care se folosește în mod normal un articol de același tip, diferite de descrierea publicată pe site-ul web sau care nu prezintă calitățile promise, se aplică prevederile privind Garanția legală de la art. 128 și următoarele din Decretul legislativ 205/2006 (Codul Consumatorului).


  11.2. Orice defecțiuni sau disfuncționalități cauzate de evenimente accidentale sau de responsabilitatea Clientului, sau de o utilizare a Produsului care nu este conformă cu destinația acestuia și/sau cu ceea ce este prevăzut în documentația tehnică atașată Produsului sunt excluse din domeniul de aplicare al Garanției legale.


  11.3. Skinlabo este răspunzător atunci când lipsa de conformitate se manifestă în termen de doi ani de la livrarea produsului, cu excepția cazului în care există o garanție convențională care depășește acest termen.


  11.4. Consumatorul-client trebuie să raporteze defectul către Skinlabo în termen de două luni de la descoperirea acestuia (cu excepția cazului în care Skinlabo a recunoscut sau a ascuns existența defectului).


  11.5. Acțiunea în vederea invocării viciilor care nu au fost ascunse în mod fraudulos de către vânzător se prescrie în termen de douăzeci și șase de luni de la livrarea bunurilor (cu toate acestea, consumatorul-client care a fost chemat în vederea executării contractului poate oricând să își exercite drepturile prevăzute în prezentul articol, cu condiția ca viciul de conformitate să fie raportat în termen de două luni de la descoperirea sa și înainte de expirarea a doi ani de la livrare).


  11.6. În cazul unei neconformități, achizitorul poate solicita, fără costuri (inclusiv costurile de expediere), restabilirea conformității prin reparare sau înlocuire, la alegerea achizitorului, cu excepția cazului în care remedierea este în mod obiectiv imposibilă sau excesiv de oneroasă în comparație cu cealaltă.


  11.7. Remediul menționat mai sus va fi considerat excesiv de oneros dacă impune Skinlabo cheltuieli nerezonabile în comparație cu celălalt, luând în considerare: a) valoarea pe care Produsul ar avea-o dacă nu ar exista niciun defect de conformitate; b) entitatea defectului de conformitate; c) dacă remediul alternativ ar putea fi efectuat fără inconveniente semnificative pentru consumatorul-client.


  11.8. Înlocuirile vor fi efectuate într-o perioadă de timp rezonabilă de la solicitare și nu trebuie să cauzeze inconveniente semnificative consumatorului-client, ținând cont de natura produsului și de scopul pentru care a fost achiziționat.


  11.9. Consumatorul poate solicita, la discreția sa, o reducere corespunzătoare a prețului sau rezilierea contractului în cazul în care apare una dintre următoarele situații

  înlocuirea este imposibilă sau excesiv de oneroasă;
  Skinlabo nu a asigurat înlocuirea într-o perioadă de timp rezonabilă;
  înlocuirea efectuată anterior a cauzat inconveniente semnificative consumatorului-client.

  11.10. După notificarea lipsei de conformitate, vânzătorul poate oferi consumatorului-client orice alt remediu disponibil, cu următoarele efecte

  i) în cazul în care consumatorul-client a solicitat deja o soluție specifică, vânzătorul rămâne obligat să o pună în aplicare, cu consecințele necesare în ceea ce privește începerea perioadei rezonabile pentru reparații sau înlocuiri, cu excepția cazului în care consumatorul-client acceptă soluția alternativă propusă;
  ii) în cazul în care consumatorul-client nu a solicitat deja o anumită cale de atac, consumatorul trebuie să accepte propunerea sau să o respingă, alegând o altă cale de atac în conformitate cu prezentul articol.


  11.11. Un defect de conformitate minor, pentru care nu a fost posibil sau este excesiv de oneros să se utilizeze remediul de înlocuire, nu dă dreptul de a rezilia contractul.


  11.12. Garanția legală este limitată la achizițiile efectuate de către Clienții Consumatori. În ceea ce privește Clienții Profesioniști, se aplică prevederile articolelor 1490 și următoarele din Codul Civil italian.


  12. RECLAMI


  12.1. Orice reclamație poate fi trimisă în scris la Skinlabo prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la adresa Skinlabo din 10153 - Torino, Via Varallo 22/A, și poate fi anticipată prin e-mail la info@skinlabo.com, care nu va înlocui scrisoarea recomandată.


  12.2. Reclamațiile făcute prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact al site-ului nu sunt acceptate și considerate valabile.


  12.3. Pentru orice problemă sau anomalie întâlnită, înainte de a începe procedura de reclamație, invităm Clientul să contacteze personalul Skinlabo prin intermediul secțiunii dedicate de pe site. În aproape toate cazurile, orice problemă este rezolvată în câteva ore.

  13. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Datele Clientului sunt prelucrate de către Skinlabo în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal în temeiul și în scopul Decretului legislativ nr. 196/2003 și al Reg. UE nr. 679/2016, așa cum se specifică în informațiile furnizate pe Site.

  14. COPYRIGHT

  Întregul conținut de pe www.skinlabo.com, inclusiv textele, documentele, mărcile comerciale, logo-urile, imaginile, grafica, aranjamentul și adaptările acestora sunt protejate de legea drepturilor de autor și de legislația care protejează mărcile comerciale (Legea 22 aprilie 1941 nr. 633 și modificările ulterioare, Decretul Regal nr. 929 din 21 iunie 1942 și modificările ulterioare) și sunt acoperite de drepturile de autor. Site-ul www.skinlabo.com poate conține, de asemenea, imagini, documente, logo-uri și mărci comerciale ale unor terțe părți care au autorizat în mod expres Skinlabo S.r.l. să le publice. Este interzisă reproducerea, chiar și parțială, a conținutului, textelor, documentelor, mărcilor, logo-urilor, imaginilor, graficii. Orice abuz va fi urmărit penal în conformitate cu legile în vigoare.


  15. INSTANȚA COMPETENTĂ


  15.1. Orice litigiu legat de aplicarea, executarea, interpretarea și încălcarea contractelor de cumpărare încheiate online prin intermediul Site-ului este supus jurisdicției teritoriale obligatorii a locului de reședință sau de domiciliu al Consumatorului Client și, în orice caz, jurisdicției statului italian.


  16. NOTE FINALE

  Skinlabo crede în calitatea produselor sale și încearcă să ofere cele mai bune ingrediente de calitate de pe piață. Acestea fiind spuse, vă rugăm să țineți cont de următoarele:

  • asigurați-vă că nu sunteți alergic la niciunul dintre ingredientele din produse înainte de aplicare;
  • Skinlabo nu poate fi trasă la răspundere pentru orice reacție la ingredientele din produsele comercializate;
  • niciunul dintre produsele noastre nu ar trebui să fie utilizat ca substitut pentru îngrijirea medicală sau tratamentul clinic;
  • informațiile publicate pe site-ul www.skinlabo.com nu sunt concepute ca un remediu sau un tratament pentru problemele dermatologice și nu trebuie în niciun caz considerate ca atare;
  • sfaturile oferite pe www.skinlabo.com sau furnizate de Serviciul Clienți sunt oferite doar în scop informativ și nu înlocuiesc în niciun caz sfatul medical;
  • vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră în caz de îndoială.