Privacy

Politica de confidențialitate site-ul web
www.skinlabo.ro

Acest document descrie modul în care este gestionat site-ul web ("Site-ul"), cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ("Utilizatorul/Utilizatorii") care îl consultă.

Este un raport informativ furnizat în conformitate cu articolul 13 din Decretul Legislativ nr. 196/2003, așa-numitul Cod privind protecția datelor cu caracter personal (în continuare "Codul de confidențialitate") și articolul 13 din Regulamentul UE 679/2016 (în continuare "GDPR"), tuturor celor care vizitează Site-ul și interacționează cu serviciile web ale Skinlabo S.r.l., accesibile prin intermediul Site-ului.

1. OPERATOR DE DATE

Operatorul de date cu caracter personal este Skinlabo S.r.l., Via Varallo 22/A, 101153 Torino - Italia, P.iva 11541460017, (denumit în continuare "Skinlabo" sau "Operatorul de date"), e-mail privacy@skinlabo.com.

2. CE TIPURI DE DATE PRELUCRĂM

2.1 DATE DE NAVIGAȚIE
Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru operarea Site-ului dobândesc, în timpul funcționării normale, unele date cu caracter personal a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe internet.

Aceste informații nu sunt colectate pentru a fi asociate cu subiecți identificați, dar, prin însăși natura lor, ar putea permite identificarea utilizatorilor.

Această categorie de date include (i) adresele IP sau numele de domeniu ale computerelor utilizate de utilizatorii care se conectează la site-ul web, (ii) adresele de notație URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, (iii) ora solicitării, (iv) metoda utilizată pentru a trimite solicitarea către server, (v) dimensiunea fișierului obținut ca răspuns, (vi) codul numeric care indică starea răspunsului dat de server (succes, eroare) și (vii) alți parametri privind sistemul de operare și mediul informatic al utilizatorului.
Aceste date sunt utilizate exclusiv în scopul obținerii de informații statistice anonime privind utilizarea site-ului și pentru a verifica funcționarea corectă a acestuia și sunt șterse imediat după prelucrare.

2.2 COOKIES
Pentru prelucrarea datelor prin intermediul cookie-urilor, vă rugăm să citiți politica relevantă, disponibilă la următorul link https://skinlabo-test.myshopify.com/pages/cookie-policy

2.3 DATELE PE CARE LE FURNIZAȚI
Operatorul prelucrează date cu caracter personal, de identificare și nesensibile (nume, prenume, adresă de e-mail, adresă, oraș, date de expediere, număr de telefon), denumite în continuare "date cu caracter personal".

Utilizatorul își asumă responsabilitatea pentru datele terților publicate sau partajate prin intermediul site-ului web și garantează că are dreptul de a le comunica sau disemina. Utilizatorul declară că este major, exonerând proprietarul de orice responsabilitate.

Prelucrarea se referă la operațiuni sau la un set de operațiuni privind: a) date colectate și prin utilizarea de cookie-uri, așa cum se arată la art. 2.2 de mai sus, pe site-ul www.skinlabo.ro referitoare la solicitări de informații, înscrieri la Buletine informative sau Liste de corespondență, consultarea/modificarea profilului și achiziții online.

3. DE CE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ ȘI PE CE BAZĂ LEGALĂ

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului de către operatorul de date are ca scop:


 • să urmărească, în conformitate cu articolul 6.1, litera f) din RGPD, propriul interes legitim, care constă în asigurarea securității site-ului și a informațiilor schimbate pe acesta, și anume capacitatea site-ului respectiv de a rezista, la un anumit nivel de securitate, la evenimente neprevăzute sau la acte ilicite sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise și securitatea serviciilor conexe oferite sau făcute accesibile;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor precontractuale și contractuale ca urmare a unei cereri de informații, a vânzării produselor oferite de Skinlabo.com, a unei achiziții efectuate în magazin/online, (de exemplu, obligații fiscale și contabile);
 • numai cu consimțământul dumneavoastră specific și distinct, în conformitate cu articolele 23 și 130 din Codul de confidențialitate și cu articolul 7 din RGPD, în scopuri de marketing:
a. trimiterea de newslettere și comunicări cu conținut comercial și promoțional, informativ și/sau publicitar în legătură cu produsele sau serviciile Skinlabo, precum și analize statistice și studii de piață strict legate de serviciile oferite prin intermediul portalului www.skinlabo.com;
b. pentru a trimite propuneri de natură comercială legate de servicii și produse furnizate de terți sau care nu au legătură cu produsele și serviciile furnizate de site-ul Skinlabo;
 • să exercite drepturile proprietarului, cum ar fi dreptul la apărare;
 • numai cu consimțământul dvs. specific și distinct, în conformitate cu articolele 23 și 130 din Codul de confidențialitate și cu art. 7 din GDPR pentru realizarea activităților de profilare, cum ar fi analiza obiceiurilor de consum sau a opțiunilor clienților Skinlabo prin prelucrarea, în principal
(i) date legate de data și ora vizualizării de către utilizator a mesajelor de e-mail care conțin informații, de asemenea, de natură comercială și promoțională legate de site-ul www.skinlabo., precum și de interacțiunea utilizatorului cu acestea și informații privind clicurile pe link-urile incluse în mesaje.
(ii) datele dobândite atunci când clientul achiziționează produse de pe sitewww.skinlabo.com, prin urmare, și prin detectarea tipului și a frecvenței achizițiilor;
 • pentru a îndeplini obligațiile impuse prin lege, regulament, legislație sau printr-un ordin al Autorității.4. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL UNUI EVENTUAL REFUZ DE A RĂSPUNDE

În afară de ceea ce a fost specificat cu referire la datele de navigare, care sunt necesare pentru a permite funcționarea corectă a site-ului și la cookie-uri, în legătură cu care vă rugăm să consultați politica relevantă privind cookie-urile, furnizarea de date cu caracter personal este opțională. Prin urmare, utilizatorii sunt liberi să furnizeze datele lor personale pentru a solicita informații. Cu toate acestea, dacă nu furnizați nici măcar o parte din datele solicitate în câmpurile obligatorii din diversele formulare, va fi imposibil să procedați la furnizarea produselor și serviciilor oferite prin intermediul portalului www.skinlabo.com.

5. METODE DE PRELUCRARE

Datele cu caracter personal sunt prelucrate prin intermediul sistemelor informatice și automatizate pentru perioada de timp necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate.

Trebuie remarcat, în special, că datele cu caracter personal ale Utilizatorului sunt prelucrate atât pe suport de hârtie și / sau prin mijloace electronice, chiar și cu ajutorul mijloacelor electronice de către Proprietar sau de către persoane desemnate în mod corespunzător pentru a îndeplini astfel de sarcini (companii pentru introducerea datelor, în scopuri legate de executarea serviciului, gestionarea comenzii de cumpărare a produselor online, gestionarea plății), identificate și/sau numite în mod constant, instruite corespunzător și conștientizate de constrângerile impuse de lege, precum și prin utilizarea măsurilor de securitate pentru a asigura protecția vieții dumneavoastră private și pentru a evita riscul de pierdere sau distrugere, de acces neautorizat, de tratament nepermis sau neconform cu scopurile menționate mai sus.

6. CUI PUTEM COMUNICA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

În orice caz, datele pot fi comunicate unor societăți desemnate în mod expres pentru a efectua anumite servicii în cadrul activității desfășurate de operatorul de date și/sau, în general, în numele acestuia, care vor acționa în calitate de operatori de date și/sau procesatori de date autonomi, precum și comunicarea și/sau difuzarea datelor solicitate, în conformitate cu legea, de către forțele de poliție, autoritățile judiciare, organismele de informare și securitate sau alte entități publice în scopuri de apărare sau de securitate a statului sau de prevenire, detectare sau reprimare a infracțiunilor. Datele nu fac obiectul diseminării..


7. TRANSFER DE DATE

Datele cu caracter personal sunt gestionate și stocate pe servere situate pe teritoriul Uniunii Europene. În orice caz, se înțelege că proprietarul, dacă este necesar, va avea dreptul de a muta locația serverelor în Italia și/sau pe teritoriul Uniunii Europene și/sau în țări din afara UE. În acest caz, Operatorul de date asigură încă de pe acum că transferul de date în afara UE se va efectua în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, prin semnarea, dacă este necesar, a unor acorduri care să garanteze un nivel adecvat de protecție și/sau prin adoptarea clauzelor contractuale standard prevăzute de Comisia Europeană.

8. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În conformitate cu art. 7 din Codul de confidențialitate și art. 15 și următoarele din GDPR, utilizatorul are dreptul de a obține

 • confirmarea existenței sau nu a datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă acestea nu au fost încă înregistrate, comunicarea lor într-o formă inteligibilă și accesul la acestea;
 • o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care pot fi inexacte;
 • ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sau pe care le-ați creat;
 • indicația
  • originea datelor cu caracter personal
  • categoriile de date cu caracter personal prelucrate
  • scopurile și metodele de prelucrare
  • logica aplicată în cazul tratamentului cu ajutorul instrumentelor electronice;
  • datele de identificare ale operatorului de date și ale oricărei persoane responsabile de prelucrare;
  • perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a determina această perioadă;
  • subiecții sau categoriile de subiecți cărora le pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care pot lua cunoștință de acestea în calitatea lor de reprezentant desemnat pe teritoriul statului, de persoane responsabile;
  • actualizarea, rectificarea sau, atunci când este interesat, integrarea datelor;
  • transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate în mod ilegal, inclusiv a datelor a căror păstrare nu este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate ulterior;
 • Utilizatorul are, de asemenea, dreptul de a se opune, în totalitate sau în parte
  • din motive legitime, la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, chiar dacă acestea sunt relevante pentru scopul colectării;
  • la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul trimiterii de materiale publicitare sau al vânzării directe sau pentru efectuarea de studii de piață sau de comunicări comerciale.


Pentru a-și exercita drepturile menționate mai sus, utilizatorii pot trimite o comunicare la adresa de e-mail a operatorului de date, în conformitate cu art. 1 de mai sus, indicând "Confidențialitate" în linia de subiect. În cele din urmă, vă informăm că, în cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate de către Operatorul de date și/sau o terță parte, aveți dreptul de a depune o plângere la Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal și/sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă în temeiul GDPR.

9. CÂT TIMP STOCĂM ȘI PRELUCRĂM DATELE DVS. PERSONALE

Datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi prelucrate de către operatorul de date numai pentru perioada de timp necesară pentru a atinge scopurile prelucrării menționate la articolul 3 de mai sus, după care vor fi păstrate numai pentru a respecta obligațiile legale aplicabile, în scopuri administrative și/sau pentru a afirma sau apăra un drept. În special, în scopuri de marketing, datele cu caracter personal ale utilizatorului vor fi păstrate de către operator pentru o perioadă maximă de doi ani; pentru activitățile de profilare, datele vor fi păstrate pentru o perioadă care nu depășește un an.

10. CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN CAZUL UNOR MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Prezentul document constituie politica de confidențialitate a site-ului https://www.skinlabo.com/, care poate fi modificată și/sau actualizată în orice moment. În cazul în care Operatorul de date intenționează să prelucreze datele personale ale Utilizatorilor în alte scopuri decât cele prevăzute la art. 3 anterior, acesta se angajează să furnizeze Utilizatorilor, înainte de o astfel de prelucrare ulterioară, informații adecvate cu privire la aceste scopuri diferite și să efectueze această prelucrare ulterioară în conformitate cu reglementările în vigoare.

10. PLÂNGERI

În cele din urmă, vă informăm că, în cazul în care considerați că drepturile dvs. au fost încălcate de către operatorul de date, aveți dreptul de a depune o plângere la Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal și/sau la orice altă autoritate de supraveghere competentă în temeiul regulamentului. Pe această pagină http://www.garanteprivacy.it/home/urp

Această politică de confidențialitate a fost publicată la data de 23/05/2018. Orice actualizare va fi publicată pe această pagină.